POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od Umowy zawartej w związku z dokonaniem zakupu w Sklepie pod WSK-ą

Pobierz formularz zwrotu towaru: tutaj

I.                   Prawo odstąpienia od Umowy

1.         Kupujący może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty doręczenia Towaru.

2.         Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy należy dołączyć do zwracanego towaru, lub w terminie 14 dni od dnia doręczenia Towaru przesłać:

a)         w formie pisemnej na adres Sprzedającego, wskazany w niniejszym Regulaminie;

b)        przez Formularz Zwrotu dostępny na Stronie.

3.         Do zachowania terminu wystarczy wysłanie Sprzedającemu oświadczenia przed jego upływem.

 

II.            Skutki odstąpienia od umowy

1.        W przypadku odstąpienia od Umowy w drodze elektronicznej, Sprzedający niezwłocznie, za pośrednictwem wiadomości e – mail, prześle Kupującemu potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

2.        Towar będący przedmiotem zwrotu należy niezwłocznie odesłać na adres Sprzedającego wraz z załączonym dowodem zakupu. Przesyłka musi zostać nadana nie później niż w terminie 14 dni od przesłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Sprzedający wstrzyma się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania Towaru.

3.        Sprzedający dokona zwrotu wszelkich zrealizowanych przez Kupującego płatności, w tym ceny Towaru oraz kosztów przesyłki, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

4.        Sprzedający zobowiązany jest do zwrotu kosztów doręczenia rzeczy, stanowiących koszt wysyłki towaru do Kupującego, najtańszym oferowanym przez Sprzedającego sposobem. Wybór przez Kupującego droższego sposobu wysyłki nie ma wpływu na wysokość zwracanej przez Sprzedającego kwoty.

5.        Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

6.        Bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy ponosi Kupujący.

7.        Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

8.        Sprzedający nie odbierze zwrotów, które zostały nadane na jego koszt. Wyjątek stanowi wyrażenie zgody na nadanie takiej przesyłki przez Sprzedającego. Zgoda musi być udzielona w formie wiadomości e – mail lub w formie pisemnej.

Śledź nas na Facebooku